ศาลจังหวัดขอนแก่น


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดขอนแก่น ยินดีต้อนรับ

ร่วมโครงการทำบุญตักบาตร ทวยราษฎร์ถวายพระพร จังหวัดขอนแก่นประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

ร่วมโครงการทำบุญตักบาตร ทวยราษฎร์ถวายพระพร จังหวัดขอนแก่นประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
          เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๑  นายนันทวุธ  แจ่มจิรารักษ์  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงานราชการ    และลูกจ้าง ร่วมทำบุญตักบาตรในโครงการทำบุญตักบาตร ทวยราษฎร์ถวายพระพร จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ทุกวันจันทร์แรก  ของเดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๑ – กันยายน ๒๕๖๒ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติ และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รวมทั้งสร้างความเป็นสิริมงคลแก่ประชาชนชาวจังหวัดขอนแก่น  ณ ห้องประชุมแก่นเมือง ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น


เอกสารแนบ