ศาลจังหวัดขอนแก่น


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดขอนแก่น ยินดีต้อนรับ

วันระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
          เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑  นายนันทวุธ  แจ่มจิรารักษ์  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมพิธี “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว” เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อสถานบันพระมหากษัตริย์  ณ ห้องแก่นเมือง ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่น


เอกสารแนบ