ศาลจังหวัดขอนแก่น


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดขอนแก่น ยินดีต้อนรับ

ต้อนรับผู้อำนวยการฯและข้าราชการในวาระย้ายมาดำรงตำแหน่ง

ต้อนรับผู้อำนวยการฯและข้าราชการในวาระย้ายมาดำรงตำแหน่ง
          เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑  นายนันทวุธ  แจ่มจิรารักษ์  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดให้การต้อนรับ นางวริศรา หวังกลุ่มกลาง ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลจังหวัดขอนแก่น  และข้าราชการ ในวาระย้ายมารับราชการ ณ ศาลจังหวัดขอนแก่น  อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น


เอกสารแนบ