ศาลจังหวัดขอนแก่น


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดขอนแก่น ยินดีต้อนรับ

ร่วมกิจกรรม “เรารักขอนแก่น” ครั้งที่ ๙ ประจำปี ๒๕๖๑

ร่วมกิจกรรม “เรารักขอนแก่น” ครั้งที่ ๙ ประจำปี ๒๕๖๑
          เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๑  นายนันทวุธ  แจ่มจิรารักษ์  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดขอนแก่น  เข้าร่วมกิจกรรม “เรารักขอนแก่น”        ครั้งที่ ๙ ประจำปี ๒๕๖๑  เพื่อให้ส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และองค์กรภาคเอกชนในจังหวัดขอนแก่น ได้ร่วมพบปะแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร รวมทั้งประชาสัมพันธ์กิจกรรมของหน่วยงาน ตลอดจนสร้างความสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน อันเป็นประโยชน์ต่อการบริหารราชการร่วมกัน    ณ โรงแรมราชาวดี     รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล  อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น


เอกสารแนบ