ศาลจังหวัดขอนแก่น


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดขอนแก่น ยินดีต้อนรับ

นักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศึกษาดูการพิจารณาคดีของศาล

นักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศึกษาดูการพิจารณาคดีของศาล
          เมื่อวันที่  ๑๙ กันยายน ๒๕๖๑  นายนันทวุธ  แจ่มจิรารักษ์  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดขอนแก่นให้การต้อนรับและบรรยายพิเศษเกี่ยวกับกระบวนการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลให้กับคณะอาจารย์และนักศึกษาภาควิชานิติเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น        ในโอกาสเข้ารับการศึกษาดูงานกระบวนการพิจารณาคดีของศาล  ณ ศาลจังหวัดขอนแก่น


เอกสารแนบ