ศาลจังหวัดขอนแก่น


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดขอนแก่น ยินดีต้อนรับ

ร่วมพิธีทำบุญครบรอบ ๓๐ ปี สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดขอนแก่น

ร่วมพิธีทำบุญครบรอบ ๓๐ ปี สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดขอนแก่น
          เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๑  นายนันทวุธ  แจ่มจิรารักษ์  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดขอนแก่น ร่วมเป็นเกียรติในพิธีทำบุญเนื่องในวันครบรอบ ๓๐ ปี วันก่อตั้งสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดขอนแก่น  โดยจัดพิธีทำบุญทางศาสนาเพื่อความเป็นสิริมงคลของหน่วยงานและบุคลากรในสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดขอนแก่น  ณ ลานอเนกประสงค์ด้านหน้าสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดขอนแก่นอำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น


เอกสารแนบ