ศาลจังหวัดขอนแก่น


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดขอนแก่น ยินดีต้อนรับ

ร่วมจัดกิจกรรมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

ร่วมจัดกิจกรรมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”
            เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๑  นายนันทวุธ  แจ่มจิรารักษ์  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษา ผู้ประนีประนอม ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง ร่วมจัดกิจกรรมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐โดยจัดกิจกรรมร่วมกันปลูกต้นรวงผึ้งเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ Big Cleaning Day บริเวณศาลจังหวัดขอนแก่น รวมถึงถนนและภูมิทัศน์โดยรอบอาคารศาลจังหวัดขอนแก่น 


เอกสารแนบ