ศาลจังหวัดขอนแก่น


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดขอนแก่น ยินดีต้อนรับ

ร่วมประชุมปรึกษาหารือและเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับการจัด กิจกรรมวันรพี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑

ร่วมประชุมปรึกษาหารือและเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับการจัด กิจกรรมวันรพี  ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑
          เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ นายนันทวุธ  แจ่มจิรารักษ์  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในที่ประชุมหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมในจังหวัดขอนแก่น เพื่อร่วมประชุมปรึกษาหารือและเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมเนื่องในวันรพี ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ วันอังคารที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ โดยมีผู้แทนของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมในจังหวัดขอนแก่นเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน  ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ ศาลจังหวัดขอนแก่น


เอกสารแนบ