ศาลจังหวัดขอนแก่น


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดขอนแก่น ยินดีต้อนรับ หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ 0 4323 6467

งานเลี้ยงสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ “ม่วนซื่นรื่มรมย์ มนต์รักลูกทุ่ง สุขสันต์ปีใหม่ ๒๕๖๑”

งานเลี้ยงสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ “ม่วนซื่นรื่มรมย์ มนต์รักลูกทุ่ง สุขสันต์ปีใหม่ ๒๕๖๑”
              เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐  ศาลจังหวัดหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ “ม่วนซื่นรื่มรมย์ มนต์รักลูกทุ่ง สุขสันต์ปีใหม่ ๒๕๖๑” โดยมีนายทรงฤทธิ์  โพธิ์ศรี  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดขอนแก่น  เป็นประธานกล่าวเปิดงาน เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานได้ร่วมกิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรค์เสริมสร้างความรัก ความสามัคคีและสร้างสัมพันธไมตรีที่ดีต่อกัน  ณ ห้องภูผาม่าน โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล  อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น


เอกสารแนบ