ศาลจังหวัดขอนแก่น


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดขอนแก่น ยินดีต้อนรับ

ประกาศขายทอดตลาด


ประกาศศาลจังหวัดขอนแก่น เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ   ด้วยสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดขอนแก่น จะดำเนินการขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ เนื่องจากอายุและสภาพการใช้งาน จำนวน 46 รายการ (รายละเอียดตามไฟล์แนบ)    วัน เวลา และสถานที่ขายทอดตลาด   ณ ห้องพัสดุศาลจังหวัดขอนแก่น ชั้น G อาคารศาลจังหวัดขอนแก่นและศาลอุทธรณ์ภาค4 ในวันที่ 27 ธันวาคม 2560 เวลา  ผู้สนใจเข้าร่วมการประมูลขายทอดตลาดพัสดุ ให้ยื่นเอกสารการลงทะเบียนในเวลา  9.00 น. - 10.00 น. และคณะกรรมการดำเนินการขายทอดตลาดจะทำการขายทอดตลาดในเวลา 10.30 น. เป็นต้นไป          


เอกสารแนบ