ศาลจังหวัดขอนแก่น


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดขอนแก่น ยินดีต้อนรับ

ร่วมพิธี วันชาติไทย ประจำปี ๒๕๖๐

ร่วมพิธี  วันชาติไทย ประจำปี ๒๕๖๐
            เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ นายทรงฤทธิ์  โพธิ์ศรี  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดขอนแก่นมอบหมายให้นายเพิ่มพูน  พิศาลธุรกิจ  ผู้พิพากษาศาลจังหวัดขอนแก่น และเจ้าหน้าที่ศาล  เข้าร่วมพิธี “วันชาติไทย” ประจำปี ๒๕๖๐  เพื่อเป็นการรณรงค์ส่งเสริม สร้างจิตสำนึกรู้รัก สามัคคีของคนในชาติ   ณ  สนามกีฬากลางจังหวัดขอนแก่น


เอกสารแนบ