ศาลจังหวัดขอนแก่น


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดขอนแก่น ยินดีต้อนรับ

นักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศึกษาดูการพิจารณาคดีของศาล

นักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศึกษาดูการพิจารณาคดีของศาล
               เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ นายทรงฤทธิ์  โพธิ์ศรี  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยนายเพิ่มพูน พิศาลธุรกิจ ผู้พิพากษาศาลจังหวัดขอนแก่น ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาภาควิชานิติเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และบรรยายพิเศษในหัวข้อ           “การพิจารณาคดีของศาล” ในโอกาสเข้ารับการศึกษาดูการพิจารณาคดีของศาล  ณ ศาลจังหวัดขอนแก่น 


เอกสารแนบ