ศาลจังหวัดขอนแก่น


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดขอนแก่น ยินดีต้อนรับ

เจรจาประนอมหนี้ผู้ประกัน เพื่อเร่งรัดการบังคับคดีในศาลชั้นต้น

เจรจาประนอมหนี้ผู้ประกัน เพื่อเร่งรัดการบังคับคดีในศาลชั้นต้น
                   เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม ๒๕๖๐ นายทรงฤทธิ์  โพธิ์ศรี  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดขอนแก่น  เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการส่งเสริมการดำเนินการเกี่ยวกับการบังคับคดีผู้ประกัน  กิจกรรมที่ ๒ “การเจรจาประนอมหนี้ผู้ประกันเพื่อเร่งรัดการบังคับคดีในศาลชั้นต้น” และบรรยายพิเศษ เพื่อให้ผู้ประกันที่มีหนี้ค้างชำระค่าปรับและผู้ประกันที่อยู่ระหว่างการประกันตัวผู้ต้องหาหรือจำเลย ได้มีความรู้เกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมาย ขั้นตอน และแนวทางการของดหรือลดค่าปรับการขอผ่อนชำระค่าปรับของผู้ประกันต่อศาล   ณ  ห้องพิจารณาคดี ๑๒ ศาลจังหวัดขอนแก่น 


เอกสารแนบ