ศาลจังหวัดขอนแก่น


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดขอนแก่น ยินดีต้อนรับ

พิธีบำเพ็ญกุศลและวางพวงมาลาถวายสักการะ วันรพี ประจำปี ๒๕๖๐

พิธีบำเพ็ญกุศลและวางพวงมาลาถวายสักการะ  วันรพี ประจำปี ๒๕๖๐
          เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม ๒๕๖๐ นายทรงฤทธิ์  โพธิ์ศรี  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดขอนแก่น พร้อมคณะผู้พิพากษา ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและวางพวงมาลาถวายสักการะพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ “พระบิดาแห่งกฎหมายไทย” เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระองค์ท่านเนื่องในวันรพี ประจำปี ๒๕๖๐  โดยมีนายอนุวัตร  มุทิกากร  อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๔ เป็นประธาน     ในพิธี  ณ ลานหน้าพระอนุสาวรีย์  หน้าอาคารศาลแขวงขอนแก่น


เอกสารแนบ