ศาลจังหวัดขอนแก่น


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดขอนแก่น ยินดีต้อนรับ

ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระชัยมงคล

ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระชัยมงคล
                 เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม ๒๕๖๐ นายทรงฤทธิ์  โพธิ์ศรี  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดขอนแก่น  มอบหมายให้นางสาวกุณฑิกา ช่วยพนัง ผู้พิพากษาศาลจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง  ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้า  สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐  ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น


เอกสารแนบ