ศาลจังหวัดขอนแก่น


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดขอนแก่น ยินดีต้อนรับ


ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

18

                 เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐  นายทรงฤทธิ์  โพธิ์ศรี  ผู้พิพากษาหัวหน้า   ศาลจังหวัดขอนแก่น  เป็นประธานการประชุมคณะผู้ประนีประนอมประจำศาลจังหวัดขอนแก่น โดยมีคณะผู้พิพากษา ผู้ประนีประนอม ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาล และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวเข้าร่วมการประชุม เพื่อให้การดำเนินงานของศูนย์ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท สามารถดำเนินการไปด้วยความเรียนร้อย ตลอดจนรับฟังปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน และแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างบูรณาการร่วมกัน  ณ ห้องประชุมศาลจังหวัดขอนแก่น
อ่านข่าว

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 5
อ.1405/60
นัดสืบประกอบฯ
ห้องพิจารณาที่ -
อ.1185/60
สืบประกอบฯ
ห้องพิจารณาที่ -
อ.1363/60
นัดสืบประกอบฯ
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.769/60
นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบ
ห้องพิจารณาที่ -
พ.251/60
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ -

ค้นหาข้อมูลคดี

คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)