ศาลจังหวัดขอนแก่น


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดขอนแก่น ยินดีต้อนรับลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
ศาลอาญาคดีทุจริตฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

6

          เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๐๐ นาฬิกา นายนันทวุธ  แจ่มจิรารักษ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดขอนแก่น ร่วมกิจกรรม Bike อุ่นไอรักโดยมีประชาชนชาวขอนแก่น กว่า ๒๐,๐๐๐ คน ร่วมปั่นจักรยานในครั้งนี้ ซึ่งมีระยะทางประมาณ ๒๔ กิโลเมตร ณ บริเวณสวนสุขภาพ บึงทุ่งสร้าง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
อ่านข่าว