ศาลจังหวัดขอนแก่น


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดขอนแก่น ยินดีต้อนรับลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
ศาลอาญาคดีทุจริตฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

14

          เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๑  นายนันทวุธ  แจ่มจิรารักษ์  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล     จังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้  นายเพิ่มพูน  พิศาลธุรกิจ  ผู้พิพากษาศาลจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดขอนแก่น ข้าราชการ ลูกจ้าง ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาภาควิชานิติเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  โดยได้จัดบรรยายพิเศษและเข้ารับชมการพิจารณาคดี    ในโอกาสเข้ารับการศึกษาดูงานกระบวนการพิจารณาคดีของศาล  ณ ศาลจังหวัดขอนแก่น ถนนหน้าศูนย์ราชการตำบลในเมือง                        อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
อ่านข่าว