ศาลจังหวัดขอนแก่น


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดขอนแก่น ยินดีต้อนรับลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

14

                                     เมื่อวันที่  ๑๐  เมษายน ๒๕๖๑  นายนันทวุธ  แจ่มจิรารักษ์  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดขอนแก่น  พร้อมคณะกรรมการบริหารงานไกล่เกลี่ยประจำศาล ได้ประชุมร่วมกับผู้ประนีประนอมประจำศาล    เพื่อกำหนดแผนการประชาสัมพันธ์งานไกล่เกลี่ยให้การดำเนินงานของศูนย์ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทสามารถดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อยตลอดจนรับฟังปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน และแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างบูรณาการร่วมกัน ณ  ห้องประชุมชั้น ๓  อาคารศาลจังหวัดขอนแก่น
อ่านข่าว