ศาลจังหวัดขอนแก่น


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดขอนแก่น ยินดีต้อนรับลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

14

          เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๑  นายนันทวุธ  แจ่มจิรารักษ์  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดขอนแก่น พร้อมคณะผู้พิพากษา ผู้ประนีประนอม ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง ให้การต้อนรับ นายวิเชียร  แสงเจริญถาวร อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค ๔ และคณะ เนื่องในโอกาสที่ศาลแรงงานภาค ๔ เดินทางมานิเทศงานโครงการพัฒนาระบบการอำนวยความยุติธรรมในศาลแรงงาน เพื่ออำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชนเกี่ยวกับคดีแรงงาน มีความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม และเป็นไปในทิศทางที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ณ ศาลจังหวัดขอนแก่น
อ่านข่าว