ศาลจังหวัดขอนแก่น


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดขอนแก่น ยินดีต้อนรับ


ลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

83

                            เมื่อวันที่ 18มกราคม ๒๕๖1นายทรงฤทธิ์  โพธิ์ศรี  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดขอนแก่น  พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง ของศาลจังหวัดขอนแก่น  เข้าร่วมพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล  ประจำปี  ๒๕๖๑  ซึ่งเป็นวันกองทัพไทย ณ มณฑลพิธีลานสวนสนามมณฑลทหารบกที่ ๒๓  ค่ายศรีพัชรินทร  อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น
อ่านข่าว