ศาลจังหวัดขอนแก่น


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดขอนแก่น ยินดีต้อนรับข่าวล่าสุด
ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

ดูข่าวทั้งหมด

81

เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๔๕ นาฬิกา นางชนกพรรณ    บุญสม   ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงขอนแก่น ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดขอนแก่น อีกตำแหน่งหนึ่ง นางสาวกุณฑิกา ช่วยพนัง และนายเพิ่มพูน  พิศาลธุรกิจ ผู้พิพากษา ให้การต้อนรับและเป็นวิทยากรพิเศษบรรยายความรู้เบื้องต้น หัวข้อกระบวนการพิจารณาคดีของศาลยุติธรรม บทบาทหน้าที่ของตุลาการ ให้แก่นักศึกษาวิทยาลัยการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพแห่งประเทศไทย (วคบท.) ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานของศาล ณ ห้องประชุมใหญ่ศาลจังหวัดขอนแก่น

อ่านข่าว

ประกาศ

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 0

ค้นหาข้อมูลคดี


กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)

ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ