ศาลจังหวัดขอนแก่น


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดขอนแก่น ยินดีต้อนรับลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

43

          เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๑  นายนันทวุธ  แจ่มจิรารักษ์  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษา ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล และวางพวงมาลาถวายสักการะ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์“พระบิดาแห่งกฎหมายไทย” เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระองค์ท่านเนื่องในวันรพี ประจำปี ๒๕๖๑  ณ ลานพระอนุสาวรีย์  หน้าอาคารศาลแขวงขอนแก่น  อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น
อ่านข่าว

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 2
อ.1714/61
คุ้มครองสิทธิ
เวลา 9.00 น.
อ.1739/61
คุ้มครองสิทธิ
เวลา 9.00 น.